ZERO TOLERANCE

Flying Pig hanteert een zero tolerance beleid inzake drugs. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken, drugs te bezitten en/of drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd. Bij het verhandelen van drugs zal de bezoeker aan de politie worden overgedragen.
 

Verboden mee te nemen

Verder is het verboden om etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen en/of blikjes mee te nemen naar het evenement. Het is ook niet toegelaten enige vorm van wapens zoals, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend mee te nemen naar het evenement.

Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.
 

Diefstal en verlies

Aanwezigen op het evenemententerrein zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.